KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Yürürlükte

KOSGEB’in Kobilerin teknolojik ürünlerine yönelik verdiği destek olan KOBİ TEKNOYATIRIM desteği tekrar yenilenerek yürürlüğe girdi. Bu destek kapsamında birçok kobi ürünlerini ticarileştirme fırsatı bulacak. KOSGEB Yaptığı düzenleme ile birçok firmayı bu kapsamda destekleme kararı vermiş oldu. Ar-Ge projelerine verdiği TEKNOYATIRIM desteği ;

a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,

b) Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Konu hakkında detaylı bilgi almak isterseniz buraya tıklayınız. >>>

DEİK Heyetleri KOSGEB Destekleri Kapsamına Alınıyor

DEİK tarafından yurt içinde ve dışında düzenlenen iş konseyi toplantılarına ve diğer etkinliklere KOSGEB veri tabanındaki KOBİ’lerin katılımının teşvik edilmesi amacıyla KOSGEB desteği kapsamına alınacak.

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt şu açıklamada bulundu: “Protokol, yurt dışında düzenlenen ve KOBİ katılımına açık olan iş heyeti programlarının KOSGEB’in ‘Yurt Dışı Desteği’ kapsamına alınması ve ‘Yurt Dışı Pazar Destek Programı’ndan KOBİ’lerin yararlandırılmasında karşılıklı iş birliğine gidilmesi gibi birçok konuda, KOBİ’lerimize ortak hizmetler üretebileceğimiz verimli bir iş birliği imkanı sunacak.”

Haberin detayına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Ar-Ge Harcamasının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) İçindeki Payı Yüzde 1,03’e Çıktı

Ülkemizin Toplam Ar-Ge Harcamasının Yüzde 53,6’sı Özel Sektör Tarafından Finanse Edildi

Ülkemizde yapılan Ar-Ge yatırımları ve bunların etkileri incelendi. Ülkemizde en çok ar-ge faaliyeti özel sektör tarafından gerçekleştirildi. Ar-Ge harcamalarında özel sektör yüzde 60,44 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 30,32 ile yükseköğretim takip etti. Genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 9,24 oldu. 2012 yılına kıyasla, OECD ülkeleri içinde toplam Ar-Ge harcaması içinde özel sektörün payını en çok artıran 6. ülkeyiz.

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2018 yılında bir önceki yıla göre 8 milyar 678 milyon TL artarak 38 milyar 534 milyon TL’ye yükseldi. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2017 yılında yüzde 0,96 iken, 2018 yılında yüzde 1,03’e yükseldi.

Son 5 yıllık döneme bakıldığında, 43 OECD üye ve gözlemci ülkeleri arasında Türkiye satın alma gücü paritesi doları cinsinden Ar-Ge harcamasını en çok artıran 3. ülke oldu. Yazının devamı için lütfen burayı tıklayınız >>>