KOSGEB AR-GE DANIŞMANLIĞI

KOSGEB AR-GE DANIŞMANLIĞI

Ar-Ge Nedir?

Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Ar-Ge faaliyetleri 3 temel başlık altında ele alınmaktadır;

1-Temel Araştırma:

Görünürde herhangi bir özel uygulaması ya da kullanımı bulunmayan, öncelikli olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel ve teorik çalışmadır.
2-Uygulamalı Araştırma:

Yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün çalışmadır. Belirli bir pratik amaca veya hedefe yöneliktir.
3-Deneysel Geliştirme:

Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye; hali hazırda üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.

Şirketlerin  Ar-Ge destekleri KOSGEB tarafından desteklenmektedir.

Hangi kalemler desteklenmektedir?

Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği

(TP : Teknopark)

30.000 (TP İçi)

24.000 (TP Dışı)

75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammade, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammade, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme   Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz…

Onur KIZILARSLAN
e: okizilarslan@inovadestek.com
g: 05533772928
t: 02129396301
f: 02129247002

KOSGEB Ar-Ge danışmanlığı ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız

Bize posta gönderiniz